Kungsholmens gymnasium på studiebesök


Eleverna från Kungsholmens gymnasium humanistlinje besökt Stockholms universitets Institutionen för lingvistik, fredagen den 8 april 2022.

Besöket började på SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Centre) där eleverna fick se en kort presentationsfilm av SUBIC samt ta del av hur avancerade hjärnavbildningstekniker används i forskningen om människans språkkommunikation.

Eleverna kunde se SUBIC:s särskilda X-Ray mikroskop som används bl.a. i evolutionsstudier där man forskar i hur neurala uppkopplingar hos olika arter kan förändras p.g.a. exponering till olika miljöer och betingelser eller i arkeologiska och paleontologiska studier där man vill undersöka dolda strukturer utan att behöva slå sönder föremål eller fossiler.

Eleverna fick också se hur SUBIC:s MRI skanner (Magnet Ressonans Imagery) kan användas för att studera artikulatoriska rörelser under löpande tal, samt höra hur MRI, eller funktionell MRI, används för att undersöka hur hjärnaktiviteten hos talare och lyssnare påverkas av olika språkrelaterade betingelser.

Besöket avslutades på Institutionen för lingvistiks fonetiklabb, där eleverna fick höra om fältlingvistik, ta del av några fonetiska fenomen och besöka labbets ekofriarum.

Som alltid, var det väldigt roligt för forskarna vid Institutionen för lingvistik att få visa både SUBIC och fonetiklabbet, samt att berätta om den spännande grundforskningen som bedrivs på lingvistik.

Foto:
Eva Tarandi 1, 2, 3, 6 och 7
Francisco de Lacerda 4 och 5

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Brain Imaging, Fonetik, Fonetiklabb, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s