Monthly Archives: July 2014

Visumregler och internationellt forskarutbyte

Hur skall visumreglerna utformas så att de inte hindrar Sveriges möjlighet att etablera och utveckla värdefulla forsknings kontakter? En viktig fråga som diskuteras i DN, 2014-07-08: http://www.dn.se/debatt/nej-till-visum-for-forskare-hotar-vetenskapligt-utbyte/

Posted in Teaching | Leave a comment