Språk och naturvetenskap: Mycket närmare än du kanske tror!


Det vardagliga talets musik (LIN 020)

Kombinatorik är de naturliga språkens nyckel till framgång. Ett begränsat antal grundläggande språkljud kombineras för att skapa obegränsade ljudsekvenser som i sin tur kan kombineras med varandra för att skapa, i princip, oändliga hierarkiska strukturer kombinationer av kombinationer!

Vilka är dessa möjliga ”grundljud”? Hur kan ett spädbarn hitta det omgivande språkets grundljud när det som barnet hör består av yttranden där orden följer efter varandra utan mellanrummen som skiljer orden i det skrivna språket?

Om språkljuden kan obegränsat kombineras för att skapa ljudsekvenser, varför kan ett helt nytt ord som vi aldrig hade hört tidigare kännas igen som svenskt (eller ej)?

Talkommunikation bygger på ljud som artikuleras utifrån människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar och som kan uppfattas av vårt perifera hörselsystem. T.ex., sätter sammankopplingen mellan läpparna, käken, tungan och gommen gränser på hur fritt dessa strukturer kan röra sig – och därmed gränser på talljudens akustiska egenskaper.

Nyfiken på dessa och andra kluriga frågor om talkommunikation?
Här finns kursinformation och kursanmälan (stänger söndagen den 15 september)

Kursen ”Det vardagliga talets musik” (LIN020, 7.5hp) ger en allmän orientering om det mänskliga språkets, akustiska, biologiska, lingvistiska och musikaliska aspekter.

Kursen består av 10 föreläsningar med inslag av praktiska moment, alla tisdagar, kl. 18.00-20.00, mellan den 24 september (vecka 39) och den 3 december 2019 (vecka 49), med undantag för vecka 44. Efter varje föreläsning kommer ett par självrättande och skarpa övningar om föreläsningens tema att publiceras för nätbaserade självstudier, på distans.

Välkommen!
www.ling.su.se

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Fonetik, Lingvistik, Musik and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Språk och naturvetenskap: Mycket närmare än du kanske tror!

  1. Ana Maria says:

    Hej!
    Jag anmälde mig till kursen men blev struken pga ”saknar engelska 6”😶och ni annonserar kursen på svenska 🤔hmm.
    Med vänlig hälsning
    Ana Maria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s