Monthly Archives: June 2016

Fonetiker kan!

Hur skiljer sig vokaler från frikativor? Fråga en #fonetiker @Stockholms_univ  

Posted in Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Tal och sång börjar med andning men vad händer sedan? Fråga en #fonetiker @Stockholms_univ  

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Varför är oftast “mamma” och “pappa” spädbarnets först ord? Fråga en #fonetiker @Stockholms_univ

Posted in Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Vad har flygplansvingar och stämbanden gemensamt? Fråga fonetiker! #Fonetiker_kan @Stockholm_univ  

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Vad har akustiska resonansfenomen med talproduktion att göra? Fråga fonetiker! #Fonetiker_kan @Stockholm_uni

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Tagged | Leave a comment

Fonetiker kan!

Hur påverkas talperception vid hörselnedsättning? Fonetiker vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, har svar!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment