Curious about the “yanny/laurel” effect?

Good! For a deeper understanding of this and many other speech perception phenomena, study Experimental Phonetics at Stockholm University, Department of Linguistics.

_26R1751.jpg

Look for the upcoming application period: Sen anmälan

_26R2428.jpg

Welcome to the Department of Linguistics’ multidisciplinary education and research on Acoustic, Articulatory and Perceptual Phonetics!

For an explanation of the effect, check “Därför kan vi inte skilja på Laurel och Yanny – DN.SE” (in Swedish)

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching, Yanny/Laurel | Tagged | Leave a comment

Språk och naturvetenskap: Mycket närmare än du kanske tror!

Det vardagliga talets musik (LIN 020)

Kombinatorik är de naturliga språkens nyckel till framgång. Ett begränsat antal grundläggande språkljud kombineras för att skapa obegränsade ljudsekvenser som i sin tur kan kombineras med varandra för att skapa, i princip, oändliga hierarkiska strukturer kombinationer av kombinationer!

Vilka är dessa möjliga ”grundljud”? Hur kan ett spädbarn hitta det omgivande språkets grundljud när det som barnet hör består av yttranden där orden följer efter varandra utan mellanrummen som skiljer orden i det skrivna språket?

Om språkljuden kan obegränsat kombineras för att skapa ljudsekvenser, varför kan ett helt nytt ord som vi aldrig hade hört tidigare kännas igen som svenskt (eller ej)?

Talkommunikation bygger på ljud som artikuleras utifrån människans anatomiska och fysiologiska förutsättningar och som kan uppfattas av vårt perifera hörselsystem. T.ex., sätter sammankopplingen mellan läpparna, käken, tungan och gommen gränser på hur fritt dessa strukturer kan röra sig – och därmed gränser på talljudens akustiska egenskaper.

Nyfiken på dessa och andra kluriga frågor om talkommunikation?
Här finns kursinformation och kursanmälan (stänger söndagen den 15 september)

Kursen ”Det vardagliga talets musik” (LIN020, 7.5hp) ger en allmän orientering om det mänskliga språkets, akustiska, biologiska, lingvistiska och musikaliska aspekter.

Kursen består av 10 föreläsningar med inslag av praktiska moment, alla tisdagar, kl. 18.00-20.00, mellan den 24 september (vecka 39) och den 3 december 2019 (vecka 49), med undantag för vecka 44. Efter varje föreläsning kommer ett par självrättande och skarpa övningar om föreläsningens tema att publiceras för nätbaserade självstudier, på distans.

Välkommen!
www.ling.su.se

Posted in Fonetik, Lingvistik, Musik | Tagged | 2 Comments

Det vardagliga talets musik (LIN020, 7.5hp)

Fonetiklabb

En 7.5hp kvällskurs på Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, Frescati, för dig som är nyfiken på talets akustik. Kursen går på tisdagar, kl. 18.00-20.00, mellan den 24 september (vecka 39) och den 3 december 2019 (vecka 49), med undantag för vecka 44.

Här finns kursinformation och kursanmälan

Välkommen!

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Musik, Phonetics laboratory | Tagged , , , , | Leave a comment

Det vardagliga talets musik

Vad är ljud? Hur skapas och hur uppfattas ljud?

Vad skiljer talljud från andra ljud? Hur många olika talljud finns det egentligen?

Vad händer när talljud uttalas i följd, som i ett yttrande? Liknar det vardagliga talet ett musikstycke?

Fungerar ansatsröret som ett musikinstrument?

Om du är nyfiken på detta och andra tal- och musikrelaterade fenomen kan kvällskursen ”Det vardaglig talets musik (LIN020)” vara något för dig. Vi kommer att gå igenom grundläggande akustiska, artikulatoriska och ljuduppfattningsfenomen av relevans för både talproduktion och för musikinstrument.

Vi träffas alla tisdagar på fonetiklabbet, Institutionen för lingvistik (Stockholms universitet, Frescati), 18.00-20.00, med start den 24 september (vecka 39) och fram till den 3 december 2019 (vecka 49), med undantag för vecka 44.

Följ dessa två länkar för kursinformation och kursanmälan

Ytterligare information om kursen kommer snart på denna sajt.

Välkommen!

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Musik, Phonetics laboratory, Teaching | Tagged , , , | Leave a comment

Matte- och fonetikstuga den 7 maj 15:00-17:00

Takayama

Nästa fonetikträff blir nu på tisdag, den 7 maj, 15:00-17:00 i Fonetiklaboratoriets övningslabb (ÖL).

Förslag till tema är fördjupning i fonetiska inspelnings- och mättekniker.

Grundläggande inspelnings- och analystekniker

Jag tanker dela med deltagarna kunskaper om hur rumsakustik påverkar inspelninarna och kan försvåra fonetiska analyser, samt vad man kan göra för att mildra problemen.
Jag kommer också att försöka förklara principerna för “tvättningen” av dåliga inspelningar, så att vi kan ha realistiska förväntningar vad gäller arbetsinsatser och möjligheter att åstadkomma acceptabla resultat.

Detta är, som sagt, ett förslag. Välkomna med egna önskemål vad gäller problem att diskutera!

Hoppas återse er nu på tisdag! Meddela mig i fall tiden jag föreslår inte passar i ert schema och vi kommer säkert att hitta ett bättre gemensamt alternativ.

Välkommen till nästa mattestuga!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Matte- och fonetikstuga den 9 april 15:00-17:00

Nästa fonetikträff blir nu på tisdag, den 9 april, 15:00-17:00 i Fonetiklaboratoriets övningslabb (ÖL).

Förslag till tema är fonetiska inspelnings- och mättekniker.

Grundläggande fonetiska mättekniker

Tänk dig att du på fjällturen träffar en vandrare som vill veta hens grundtonsfrekvens? Hur skall du ge ett grundat svar om du varken har en dator med dig eller tillgång till elektricitet?

På vår nästa träff kan du, som fonetiker, få tips om hur du kan bygga en fältkymograf för att svara på vandrares fråga!

Välkommen till nästa mattestuga!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Matte- och fonetikstuga 5 april, 12:00-14:00

Välkomna till Matte- och fonetikstuga imorgon, fredagen den 5 april. Vi träffas 12:00-14:00 i fonetikens övningslabb.

Tema förslag: Fonetisk typologi

Välkomna!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Ingvar Lindqvistdagen 2019 på Kungliga Vetenskapsakademien

Den 2 april 2019 är Ingvar Lindqvistdagen 2019 på KVA

Vi hedrar gymnasie- och högskolelärarna som fick årets Ingvar Lindqvists priser med KVA ledamöters presentationer av forskningsfrågor.

Relationen mellan humaniora och naturvetenskap kommer att tas upp med utgångspunkt från forskningen i fonetik vid Stockholms universitet. Jag pratar 17:20 och kommer att använda barnets språkutveckling som anledning till att prata om språkets struktur, talproduktion, talperception, akustik.
Det blir kopplingar till fysik, fysiologi och matematik som jag hoppas kan inspirera dessa fantastiska lärare att relatera sina naturvetenskapliga ämnen till humaniora.

Välkomna!

Posted in InterSpeech2017 | Leave a comment