Tag Archives: Lingvistik

Already know everything about language?

Good! Apply to study at Stockholm University’s Department of Linguistics and learn a bit more! Applications’ deadline is 19 april 2022

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik | Tagged , , , , | Leave a comment

Study Linguistics at Stockholm University

Time to apply to the exciting and challenging courses at the Department of Linguistics, Stockholm University Continue reading

Posted in BabyLab, Brain Imaging, Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory | Tagged , , , , | Leave a comment

Why study Linguistics at Stockholm University?

Here are some reasons to apply today to a course at Stockholm University’s Department of Linguistics: You are a humanist and want to learn about the diversity and common features of world’s languages You are a computer expert and want … Continue reading

Posted in BabyLab, Brain Imaging, Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching | Tagged , , | Leave a comment

Study Linguistics at Stockholm University and get insights in the workings of the human brain!

Studying linguistics and phonetics at Stockholm University. Continue reading

Posted in Brain Imaging, Fonetik, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Det vardagliga talets musik (LIN020, 7.5hp)

Det vardagliga talets musik (LIN020, 7.5 hp)
Fonetik
Stockholms universitet
Continue reading

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Musik, Phonetics laboratory | Tagged , , , , | Leave a comment

Språktester av asylsökande – kan rättssäkerheten garanteras?

Den 18 december 2014 ordnade Institutionen för lingvistik och Juridiska institutionen (Processrätt) ett seminarium med titeln ”Språktester av asylsökande – kan rättssäkerheten garanteras?” Seminariet var en vetenskaplig diskussion kring språkanalyser och migrationsrätt som utgick från jurist Byron Törnströms erfarenheter av … Continue reading

Posted in Phonetics laboratory, Teaching | Tagged , , , , | Leave a comment

Migrationsverket, SPRAKAB:s granskare och granskning av SPRAKAB

Uppdrag gransknings program, Kodnamn EA20 (SVT 1, 2014-11-12), väcker många frågor kring Migrationsverkets och SPRAKAB:s språkanalyser. Att en myndighets språkanalyser utförs av ett kommersiellt företag är ett problem. Att Migrationsverket inte använder sig av erkänd akademisk lingvistisk kompetens för att granska företaget är ett annat problem. Att … Continue reading

Posted in Teaching | Tagged , , , , | Leave a comment