Migrationsverket, SPRAKAB:s granskare och granskning av SPRAKAB


Uppdrag gransknings program, Kodnamn EA20 (SVT 1, 2014-11-12), väcker många frågor kring Migrationsverkets och SPRAKAB:s språkanalyser.

Att en myndighets språkanalyser utförs av ett kommersiellt företag är ett problem. Att Migrationsverket inte använder sig av erkänd akademisk lingvistisk kompetens för att granska företaget är ett annat problem. Att SPRAKAB anlitar granskare med dubiösa kvalifikationer är ett tredje, mycket allvarligt problem. Och att Migrationsverkets nödvändiga granskning av SPRAKAB slutligen görs av en holländsk myndighet som tidigare har varit kund hos företaget de skall granska är ett fjärde problem.

Man bör kunna förvänta sig att Migrationsverkets jurister och beslutsfattare skulle skaffa sig ett minimum av metodologiska kunskaper hos sakkunniga vid universitet i Sverige eller utomlands — så som SVT:s journalist gjorde. Efter Migrationsverkets pinsamma inkompetens och oförmåga att ställa krav på upphandlade leverantörer som SPRAKAB vore det viktigt att använda sig av opartisk vetenskaplig expertis för att utföra en korrekt granskning av denna sorts språkanalysverksamhet. Det skulle gagna Migrationsverkets förtroende hos allmänheten och eventuellt även få fram en mera nyanserad bild av SPRAKAB:s brister och dess ursprung. Huvudfrågan är inte om en granskare, som förmodligen har falska meriter, har råkat komma till rätt slutsatser vid några tillfällen. Bedragare skall naturligtvis inte utföra “språkanalyser” men huvudfrågan är principerna och rättssäkerheten kring själva språkanalyser. Dessa viktiga aspekter måste belysas ur ett vetenskapligt perspektiv. De bedömningar som levereras är alldeles för viktiga för att lämnas åt outbildad personals godtycke. Det handlar om metodologiska principer och transparens inte om ett lotteri där de granskade kan ha turen att bli bedömda av seriösa och kunniga granskare eller ett lotteri där självutnämnda experter kan råka slippa undan att bli själva bli granskade.

http://www.svt.se/ug/migrationsverkets-hemliga-vittne-ljuger-om-sina-meriter

http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=2653

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Teaching and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s