Author Archives: Francisco de Lacerda

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences

The Early History of Experimental Phonetics

Symposium and book release The Royal Swedish Academy of Sciences organizes a symposium on the Early History of Experimental Phonetics, in Stockholm, on the 25 May 2023. The symposium addresses the general relationship between Humanities and the Natural Sciences from … Continue reading

Posted in Fonetik, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kungsholmens gymnasium på studiebesök

Eleverna från Kungsholmens gymnasium humanistlinje besökt Stockholms universitets Institutionen för lingvistik, fredagen den 8 april 2022. Besöket började på SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Centre) där eleverna fick se en kort presentationsfilm av SUBIC samt ta del av hur avancerade … Continue reading

Posted in Brain Imaging, Fonetik, Fonetiklabb, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre | Leave a comment

Already know everything about language?

Good! Apply to study at Stockholm University’s Department of Linguistics and learn a bit more! Applications’ deadline is 19 april 2022

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik | Tagged , , , , | Leave a comment

Study Linguistics at Stockholm University

Time to apply to the exciting and challenging courses at the Department of Linguistics, Stockholm University Continue reading

Posted in BabyLab, Brain Imaging, Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory | Tagged , , , , | Leave a comment

Why study Linguistics at Stockholm University?

Here are some reasons to apply today to a course at Stockholm University’s Department of Linguistics: You are a humanist and want to learn about the diversity and common features of world’s languages You are a computer expert and want … Continue reading

Posted in BabyLab, Brain Imaging, Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching | Tagged , , | Leave a comment

Study Linguistics at Stockholm University and get insights in the workings of the human brain!

Studying linguistics and phonetics at Stockholm University. Continue reading

Posted in Brain Imaging, Fonetik, Fonetiklabb, Lingvistik, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Phonetics: A symbiosis of Humanities and Natural sciences

If you are looking for a truly interdisciplinary study field Phonetics is probably the challenge you are up to! Although often viewed as the mere use of phonetic symbols to indicate the pronunciation details of speech sounds, Phonetics is much … Continue reading

Posted in Fonetik, Fonetiker kan!, Fonetiklabb, Lingvistik, Musik, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching | Tagged , | Leave a comment

AAAS 2020: Feeling phonology, 2020-02-14

Feeling phonology: Proprioceptive Constructions in Protactile Sign Language En mycket lärorik session om användningen av proprioception för kommunikation med och bland dövblinda. Dövblindas kommunikation bygger på information som förmedlas av fyra händer, genom kontakt med mottagarens kropp. Det gäller att … Continue reading

Posted in Phonetics laboratory | Leave a comment

AAAS 2020: AAAS president’s address

Så var det dags för AAAS 2020:s officiella invigning. Margaret A. Hamburg AAAS styrelsens ordförande inleder och presenterar en stor grupp gymnasister som deltar i ett naturvetenskapligt program där ungdomarna lär sig forskningsmetodik och utför olika praktiska studier för att … Continue reading

Posted in Phonetics laboratory | Leave a comment

AAAS 2020, Seattle

Konferensens första session handlade om “Engaging with the media on science-society topics“. Som rubriken antyder, kretsade diskussionen kring problematiken av att kommunicera komplexa vetenskapliga resultat till en allmän publik. Det handlade om betydelsen av ordval, kontextualisering och emotioner vid förmedlning … Continue reading

Posted in Phonetics laboratory | Leave a comment