AAAS 2020: Feeling phonology, 2020-02-14


Feeling phonology: Proprioceptive Constructions in Protactile Sign Language

En mycket lärorik session om användningen av proprioception för kommunikation med och bland dövblinda.

Learning from protactile deafblind communities
Learning from protactile deafblind communities
Learning from protactile deafblind communities

Dövblindas kommunikation bygger på information som förmedlas av fyra händer, genom kontakt med mottagarens kropp. Det gäller att etablera ett kommunikationsrymd som utgångspunkt, i vilket föremål, beskrivningar och handlingar sedan placeras. I exemplet längst till höger förklarar en av deltagarna var ett föremål finns placerat på bordet bakom honom. Samtalspartnern kommer sedan att gå upp, söka sig till bordet och sträcka sig för att hämta föremålet.

De två första talarna i denna session diskuterade emergent fonologi hos dövblinda och kommunikation mellan dövblinda. Sessionen avslutades med en genomgång av taktila hjälpmedel för distanskommunikation och allmän information om omvärlden samt resonemang kring själva användningen av dessa hjälpmedel (t.ex. är det inte nödvändigtvis relevant att hela tiden bli informerad om hur många personer finns i omgivningen).

Learning from protactile deafblind communities
Learning from protactile deafblind communities
Learning from protactile deafblind communities

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Phonetics laboratory. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s