AAAS 2020: AAAS president’s address


Så var det dags för AAAS 2020:s officiella invigning.

Deltagarna börjar ta plats i den stora hallen där AAAS ordförande och preses kommer att prata om konferensens tema, presentera en analys av hur vetenskap uppfattas och behandlas i samhället, samt om AAAS arbete för att främja förståelsen för vetenskapen, vetenskapsresultat och metodik.

Margaret A. Hamburg AAAS styrelsens ordförande inleder och presenterar en stor grupp gymnasister som deltar i ett naturvetenskapligt program där ungdomarna lär sig forskningsmetodik och utför olika praktiska studier för att få insikt om de spännande utmaningar (och risker) av en forskarkarriär.

AAAS styrelsens ordförande, Margaret A. Hamburg, öppnar konferensen, presenterar gymnasister som vill satsa på forskarkarriärer och annonserar två av årets pristagarna i kemi.

“People turns to science in times of uncertainty” a propå corona viruset.

Prisutdelning för “excellence in science”
Prisutdelning för “excellence in science”
Steven Chu, AAAS preses
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji and William D. Phillips fick Nobelpriset i fysik 1997 “for development of methods to cool and trap atoms with laser light”

Steven Chu, AAAS preses, (energiminister i Obamas administration) pratade om klimatkrisen och om att det skulle ta 45 miljoner år att resa till nästa jordliknande planet i vår galax. Hans budskap var att använda kunskapen som vetenskapen har givit oss för att hantera jordens ändliga resurser och “forget about leaving this world and finding another one”. Vad gäller risken för ökande världsbefolkningen, presenterade han data i linje med de som Hans Rosling också brukade använda för att argumentera att bättre livstandard inte skulle leda till en demografisk explosion — snarare tvärtom.

Minskning av antal barn per kvinna med ökande inkomst

Steven Chu framhävde också behovet av att skapa icke materiella värden, baserade på livskvalité. Så länge vi betraktar bruttonationalprodukten som välståndsmått, kommer utvecklingen att drivas mot enkelspårig ökad konsumtion. Och så avslutade han med ett viktigt resonemang kring tillitt som nyckel till framgång, både i vetenskapliga och sociala sammanhang, och ställde den numera mycket aktuella frågan:

Do good walls make good neighbors?

En titt på utställningarna

Efter invigningen var det mingling bland utställningarna. Mycket att ta del av men här är de första montrarna som jag fastnade på:

NASA:s presentation och genomgång av satellitdata
Utställningsområde
Allen institutes monter
Allen Institute, som bl.a. gör viktiga insatser i grundforskning om hjärnans funktion och morfologiska förändringar. Institutets verksamhet beror i första hand morfologiska och funktionella förändringar samt genetiska markörer hos små däggdjur men kan vara en intressant kontakt för SUBIC, framförallt för SU:s zoologer.

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Phonetics laboratory. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s