Matte- och akustikstugor för fonetikstudenter vid SU

Nu på tisdag, den 12 februari, kör vi igång med den första av fem planerade matte- och akustikstugor för vårterminen 2019. Alla fonetikstudenter andra intresserade studenter vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, är välkomna.
Francisco Lacerda, professor i fonetik, kommer att leda “stugorna”.


Hur går det till?

Matte- och akustikstugorna är frivilla informella träffar för att samtala, fundera över och förklara för varandra olika fenomen med anknytning till fonetik och lingvistik i största allmänhet.
Varje tillfälle har ett schemalagt tema som en referens för att initiera samtalen men det som tas upp beror på hur diskussionen utvecklar sig.
Studenterna är välkomna att bidra med frågor och funderingar.


Var och när träffas vi?

Schemat justeras för att tillgodose deltagarnas ösnkemål och behov

Vi träffas på Institutionen för lingvistiks Övnings/Fonetiklabb, plan 2, varje tisdag 15:00-17:00 t.o.m. den 19 mars, utom den 19 februari:
12 februari, 15:00-17:00
26 februari, 15:00-17:00 25 februari 13:00-15:00
5 mars, 15:00-17:00 4 mars, 6 mars 13:00-15:00
12 mars, 15:00-17:00 11 mars, 13:00-15:00
19 mars, 15:00-17:00

För närmare information om schemaändringen kontakta:
francisco.lacerda@ling.su.sePlanerade teman

Mattestugorna kommer att inledas med en genomgång av akustiska fenomen som ligger till grund för de fonetiska förklaringarna av talets akustik och talproduktion. Syftet är att erbjuda grundläggande förståelse av akustiska och fysikaliska fenomen som skall kunna användas för att lösa fonetiska uppgifter.
Det första tillfället kommer att handla om allmänna akustiska fenomen som vid andra tillfället tillämpas mera direkt på studier av talets produktion och akustik.
I de tredje och fjärde tillfällen kommer vi prata om hörselsystemet och hur vi uppfattar ljud, vilket vi skall illustrera med några typiska ljud- och talperceptions fenomen.
Temat för den femte mattestuga lämnar vi än så länge öppet och bestämmer så småningom, utifrån deltagarnas eventuella frågor och intressen.


Ljud och akustiska fenomen (12 februari, 15:00-17:00)

Vi kommer att gå igenom vad ljud är, hur det skapas, hur det representeras samt om interferens och resonans fenomen som uppstår både i akustiska rum och i talapparaten.

Experiment: Resonansfenomen i ett rör

Vi kommer att skapa stående vågor i ett glasrör för att visualisera ståendevågsmönster, som ligger till grund för perturbationsteorin.

Förberedelser för demonstration av ståendevågsfenomen i ett akustiskt rör


Tal och akustiska fenomen
(25 februari, 13:00-15:00)

Vi studerar talets akustik och talproduktion utifrån de allmänna akustiska fenomen som diskuterades i den första mattestugan.

Resonansfenomen i ansatsröret:
artikulatoriska frihetsgrader och deras akustiska konsekvenser

Källa-filtermodellen, resonans, spektrogram, analys av ljud
(6 mars, 13:00-15:00)

Ljudkällor och filter i akustiska instrument och vid talproduktion:
Likheter, skillnader och grundläggande fenomen

Utgångspunkten för nästa fonetikstuga kommer, än en gång, att vara ljud och resonansfenomen vid talproduktion och akustiska musikinstrument. Vi kommer att inleda ett samtal om hur ljud skapas, om hur ljud uppfattas av hörselsystemet och om hur ljud kan analyseras och avbildas med olika tekniker.
Välkomna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s