Visumregler och internationellt forskarutbyte


Hur skall visumreglerna utformas så att de inte hindrar Sveriges möjlighet att etablera och utveckla värdefulla forsknings kontakter?
En viktig fråga som diskuteras i DN, 2014-07-08:
http://www.dn.se/debatt/nej-till-visum-for-forskare-hotar-vetenskapligt-utbyte/

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Teaching. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s