Fonetik och samhället


Frikativor på Roslagsbanan

Att resa med Roslagsbanan i de nya, fräscha vagnarna har blivit en obehaglig fonetisk upplevelse för resenärerna. De automatiska utropen av kommande stationer matchar inte den stora satningen som gjordes på Roslagsbanan (http://t.sr.se/MHgk6F). Utropen spelas på alldeles för hög volym, låter hemsk skrälliga, som i en gammaldags raspig högtalare. Det är framförallt frikativor som drabbas av uppenbar distorsion varje gång rösten annonserar “näXta…” eller uttalar något annat ord som innehåller en frikativa.

 

Att en professionell aktör levererar ett sådant undermåligt system är redan förvånande men att SL i sin tur accepterar leveransen tyder på en märklig kombination av inkompetens och nonchalans. Om det fanns grundläggande yrkeskunskaper bör det inte vara något större problem att prestera inspelningar utan distorsion eller att anpassa uppspelningsnivå till ljudsystemets dynamiska omfång. En gnutta av yrkesstolthet skulle dessutom ha åtgärdat felet så snart det upptäcktes i stället för att låta det stå kvar sedan i flera månader, trots upprepade påpekanden. I ett av sina svar hävdade SL att de prioriterar punktlighet och säkerhet. Gott så, men skall resenärerna tro att det är så många och så allvarliga säkerhets påbjud att SL inte klara av att åtgärda detta relativt enkla ljudproblem på sex månader? Kan det vara så svårt att kräva att de som gjorde ett undermåligt arbete från början skall göra om och göra rätt? Är det acceptabelt att SL som om resenärerna skall tvingas stå ut med det raspiga ljudet tills de vänjer sig vid eländet och resignerar?

 

Man får verkligen hoppas att detta med ljud skall vara en enstaka lacuna i SL:s kompetens. I sin senast replik på mina klagomål meddelade SL att den förskräckliga ljudkvalitén beror på högtalarna i de nya vagnarna – en förklaring som inte kan stämma eftersom de förinspelade uppropen låter lika dåligt (om än med lägre volym) när de spelas upp i de gamla vagnarna.

 

Tyvärr förstärker SL:s svar gång på gång intrycket av inkompetens och nonchalans i att ta itu med problemet. Det är uppenbart att SL struntar fullständigt i att åtgärda problemet så länge de tror att det bara är någon enstaka resenär som störs av eländet. Som om felet skulle bli mindre fel om det påpekas av en passagerare i stället för tusen.

 

Det är upprörande att detta ljudproblem, som bör varit lätt att upptäcka och åtgärda från början, fortfarande fortsätter vecka efter vecka. Någon har brustit i sitt ansvar vad gäller de nya vagnarnas ljudsystem och att SL, på ett halvår, inte har brytt sig om eller haft kapacitet att åtgärda problemet tyder på oacceptabel inkompetens och nonchalans. Lite kunskap om akustisk fonetik och inspelningsteknik hos SL:s granskare och företaget som gjorde inspelningarna och installerade ljudsystemet hade kunnat spara resenärerna flera månader av dagliga obehagliga ljudupplevelser!

 

https://sl.se/sv/kundservice/

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Teaching and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s