Category Archives: Fonetiker kan!

Fonetiker kan!

Do the spoken automatic announcements sound unnatural and unfinshed? Phoneticians know how to solve the problem! #fonetiker @Stockholm_Uni

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Why do onboard announcements often sound so distorted? Fråga en #fonetiker @Stockholms_univ!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Tal och sång börjar med andning men vad händer sedan? Fråga en #fonetiker @Stockholms_univ  

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Vad har flygplansvingar och stämbanden gemensamt? Fråga fonetiker! #Fonetiker_kan @Stockholm_univ  

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment

Fonetiker kan!

Vad har akustiska resonansfenomen med talproduktion att göra? Fråga fonetiker! #Fonetiker_kan @Stockholm_uni

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Tagged | Leave a comment

Fonetiker kan!

Hur påverkas talperception vid hörselnedsättning? Fonetiker vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, har svar!

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, Teaching | Leave a comment