Från AAAS 2107, Boston


How to Connect Science with Policy across the Globe: Landscape Analysis

nx7b2248

Cynthia R. Robinson öppnar specialsessionen på AAAS 2017

Kommer just från en inspirerande session om vetenskap och politik där Cynthia R. Robinson, från AAAS:s Center of Science, Policy and Society Programs, annonserade rapporten om vetenskap och politik som AAAS publicerade idag. AAAS utförde en omfattande undersökning av förhållanden mellan vetenskap och politik i många olika samhällen. Förhållanden är naturligtvis olika i olika samhällen – främst beroende på hur vetenskaplig forskning är organiserad och finansierad samt på vad de specifika politiska systemen och kulturer medger – men gemensamt för alla är behovet av öppen och konstruktiv kommunikation mellan forskare och politiker.

 

nx7b2271

Rachael Maxwell berättar om hur forskare och politiker samarbetar i Kanada för att uppnå kunskapsförankrade politiska beslut

 

Ett mycket intressant inslag kom från Rachael Maxwell, vid ”Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes”, som uppmanade forskare att (1) arbeta systematiskt outtröttligt, (2) utveckla nätverk och (3) agera vid rätt ögonblick. Som ”rätt ögonblick” gav hon exemplet av Kanadas senaste valkampanj, där forskare och politiker lyckades utveckla en dialog kring vikten av evidensbaserade underlag till politiska beslut. Hon förklarade att tack vare samspelet mellan seriösa politiker och forskare kunde politikerna formulera grundade svar på utspridda populistiska och ad hoc ståndpunkter och förklara för väljarna den avgörande betydelsen av kunskap. Politikernas förmåga att fånga in väljarnas oro och önskemål, i kombination med en korrekt och vetenskapligt grundade verklighetsbeskrivning ledde i detta fall till ett mycket positivt resultat. Med tanke på de populistiska tendenser som växer sig starka även i Sverige, är det nog dags för att engagera forskare och seriösa politiker i en konstruktivt, kunskapsbaserad dialog inför valet 2018!

 

nx7b2289

H.M. Prinsessan Sumaya Bint El Hassan, Royal Scientific Society, Jordania, avslutade specialsessionen med fokus på vetenskapens roll i samhället

Som H.M. Prinsessan Sumaya Bint El Hassan, från Jordanien, sade: ”Samhällen som investerar i vetenskap är vinnare i det långa loppet”.

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Teaching. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s