AAAS 2018: Neuroscience, causalitet och klimatfakta


Optimal Aging and Mechanisms of Neurocognitive Enrichment

Ännu en spännande konferensdag idag! För min del, började dagen med en session om åldrande. Ett av teman i denna session var användningen av anpassade och stimulerande datorspel som verktyg för att motverka den  åldersbetingade försämringen av kognitiva funktioner. Bl.a. presenterade Adam Gazzaley sin pågående forskning om teknologiska lösningar som främjar ökad kognitivförmåga och kortare reaktionstider vid komplexa beslut.

20180218170418_3W3A0605

Datorspelen som används i denna sorts träning utnyttjar direkt återkoppling till spelarens hjärnavktivitet för att reglera spelets svårighetsgrad. Tack vare denna återkoppling håller spelet en indivuellt anpassad utmaningsnivå som effektivt främjar spelarens uppmärksamhet och svars snabbhet. Spelaren måste hålla reda på olika aspekter under spelet, vilket verkar vara nyckeln till att den förbättrade spelskickligheten även leder till förbättringar av spelerarens förmåga att hantera andra, vardagliga, situationer.

20180218170815_3W3A0610_1

20180218173140_3W3A0624_1

Understanding Causality to Inform Decision-Making Under Uncertainty

En annan intressant session var denna om kausalitet. Utöver den klassiska påminnelsen om att korrelation inte betyder kausalitet, visade också George Sugihara att avsaknaden av korrelation inte heller betyder att kausalitet inte finns. Detta demonstrerade han med en Lorenz attraktor som uppvisar nära noll korrelation mellan x och y variablerna när tidsinformationen ignoreras. Trots att korrelationen mellan x och y är nära noll, finns det ändå en tydlig kausalitet eftersom x och y faktiskt är relaterade till varandra via Lorenz ekvationer. Korrelationen träder fram först när man betraktar tidsserierna för x och y och upptäcka att x och y är omväxlande negativt eller positivt korrelerade med varandra.

Det finns mycket mera att säga om denna session men det kommer jag lämnar bara bilder på ett par punkter här.

20180218182920_3W3A0637

Och här kommer en påminelse om hur absurda kraven på absolut säkerhet vid stokastiska händelser kan bli.

20180218185154_3W3A0638

Klicka på kausalitet för en översikt av teman som behandlades i denna session.

 

 

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in AAAS 2018. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s