AAAS 2018: Music for Brain Health


Nina Kraus hade en mycket inspirerande föredrag om musik och dess påverkan på olika hjärnfunktioner.

Huvudbudskapet var att musicerande – att spela ett instrument, inklusive rösten som instrument – är en mycket stimulerande och bra aktivitet som håller hjärnan i trim. Det är dock inget som sker på korttid. Det krävs systematiskt, enträgen övning för att övervinna koordinationssvårigheterna som uppstår när man lär sig att spela ett instrument. Men belöningen är enorm. Hjärnan håller sig pigg och flexibel, vilket börjar märkas på en rad olika områden efter ett par års regelbunden träning och satsning på att behärska svåra musikaliska utmaningar – såväl tekniska som melodiska/harmoniska.

Nina Kraus höll i en timme en trollbunden publik som fick lyssna på hur det låter när man spelar upp de EEG-signalerna som olika ljud genererar.

Det hela avslutades med en melodi som spelades på ett ”hjärn-synt”. Nina Kraus hade spelat in EEG-signalerna som registrerades hos en försöksperson när hon lyssnade på en kromatiskskala och laddat upp hjärn-syntets tangenter med var sin EEG-tolkad halvton.

Det lätt förbluffande bra, men var framförallt otroligt spännande!
Ha en bra fortsättning på ert aktiva musicerande och håll era hjärnor i trim – och få även en minskad risk för degenerativa sjukdomar.

Det är inte så ofta något kan vara så kul och nyttigt!

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in AAAS 2018. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s