AAAS 2018: Posters, posters, posters…


Det har varit en lång och intensiv dag. Ganska splittrad, egentligen, mycket pga. premiären för årets innovation: “E-posters”. Idén är utmärkt. Istället för presentationer på papper, visades postrarna på mycket stora skärmar – ungefär lika stora som de utskrivna versionerna skulle ha varit. Det blir säkert en långsiktig miljövinst om dessa fem skärmar återanvänds tillräckligt mycket. Men det var det där med de fem stationerna som ställde till när c:a femtio postrar skulle presenteras i varje pass.

20180218175414_3W3A0626

På f.m. var det studenternas tur att presentera sina postrar för posterdomarna, vars uppgift var att rösta fram de två bästa studentpresentationer inom olika vetenskapliga områden. Båda studenterna får ett diplom och en kort presentation i tidskriften Science men den först rankade får även ett stipendium på 5000 USD. Varje student presenterar sin poster på 3 minuter och svarar sedan i 3 minuter på frågor från bedömningskommittén och 1 minuts övergång till nästa poster. Det var strikta tidsgränser och stressigt i början men allt gick smidigt tack vare de medverkandes imponerande disciplin.

20180218175603_3W3A0632

En grupp av domare lyssnar på en students posterpresentation.

På e.m. var det dags för E-postrar från forskare. Det rörde sig återigen om 3 minuters presentationer följda av 2 minuter för frågor och växling till nästa poster.

20180217230234_3w3a05481663876022.jpgDessa 5 minuters presentationer pågick i en timme men ytterligare 90 minuter var reserverade för mera specifika diskussioner efteråt. Man kunde ta fram E-postrar för vidare genomgång och diskussion med författarna.

20180218175351_3W3A0625

Alla E-postrar är dessutom tillgängliga dygnet runt och kan plockas fram för att visas i en storskärm som är strategiskt placerad vid salen för de orala sessionerna. På så sätt är det möjligt att fortsätta diskussionerna även utanför tiden för själva postersessionerna.

20180218180335_3W3A0635

E-posterpresentationerna är nog värt att behålla vid kommande konferenserna!

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in AAAS 2018 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s