Organization for Human Brain Mapping (OHBM)

SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Centre) is attending the OHBM conference in Singapore. Our immediate goal at this stage is networking with international research groups of potential relevance for SUBIC.

Karl Friston’s opening keynote lecture “I am, therefore I think”, was right on target for SUBIC. It followed on his “free energy” theme and showed how deeply phylosophical questions can be successfully addressed using brain imaging technologies — very good and inspring news for SUBIC and its efforts to promote multidisciplinary research calling for a clear role for the Humanities.

SUBIC will start operating in September 2018. For further information, contact Elin Kihlgren via e-mail elin.kihlgren@su.se or personally here at OBHM.

Elin Kihlgren, SUBIC Lab manager

Posted in Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre | 1 Comment

Curious about the “yanny/laurel” effect?

Good! For a deeper understanding of this and many other speech perception phenomena, study Experimental Phonetics at Stockholm University, Department of Linguistics.

_26R1751.jpg

Look for the upcoming application period: Sen anmälan

_26R2428.jpg

Welcome to the Department of Linguistics’ multidisciplinary education and research on Acoustic, Articulatory and Perceptual Phonetics!

For an explanation of the effect, check “Därför kan vi inte skilja på Laurel och Yanny – DN.SE” (in Swedish)

Posted in Fonetiker kan!, Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching, Yanny/Laurel | Tagged | Leave a comment

AAAS 2018: Closing the conference

Årets AAAS är nu avslutat. Det har varit ett fullspäckat schema för att försöka hänga med så mycket som möjligt och samtidigt interagera med andra konferensdeltagare. En konstant känsla av att inte hinna vara med på alla intressanta men konkurrerande sessioner blandad med något av litet dåligt samvete för att ha stannat upp och diskuterat med andra forskare.

Det har varit en allvarlig och hoppfull stämning genom hela konferensen om att god vetenskap kommer att segra! Det avspeglade sig i nästan varenda plenarsession, särskilt de som rörde klimatforskning och presentation av vetenskapliga resultat för allmänheten.

20180218180034_3W3A0634

Den absoluta sista dagen ägnades åt en del guidade besök till labbar, arkeologiska utgrävningar, museer, osv, under ledningen av forskare som hade deltagit i konferensen.

Tack för i år!

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

AAAS 2018: Neuroscience, causalitet och klimatfakta

Optimal Aging and Mechanisms of Neurocognitive Enrichment

Ännu en spännande konferensdag idag! För min del, började dagen med en session om åldrande. Ett av teman i denna session var användningen av anpassade och stimulerande datorspel som verktyg för att motverka den  åldersbetingade försämringen av kognitiva funktioner. Bl.a. presenterade Adam Gazzaley sin pågående forskning om teknologiska lösningar som främjar ökad kognitivförmåga och kortare reaktionstider vid komplexa beslut.

20180218170418_3W3A0605

Datorspelen som används i denna sorts träning utnyttjar direkt återkoppling till spelarens hjärnavktivitet för att reglera spelets svårighetsgrad. Tack vare denna återkoppling håller spelet en indivuellt anpassad utmaningsnivå som effektivt främjar spelarens uppmärksamhet och svars snabbhet. Spelaren måste hålla reda på olika aspekter under spelet, vilket verkar vara nyckeln till att den förbättrade spelskickligheten även leder till förbättringar av spelerarens förmåga att hantera andra, vardagliga, situationer.

20180218170815_3W3A0610_1

20180218173140_3W3A0624_1

Understanding Causality to Inform Decision-Making Under Uncertainty

En annan intressant session var denna om kausalitet. Utöver den klassiska påminnelsen om att korrelation inte betyder kausalitet, visade också George Sugihara att avsaknaden av korrelation inte heller betyder att kausalitet inte finns. Detta demonstrerade han med en Lorenz attraktor som uppvisar nära noll korrelation mellan x och y variablerna när tidsinformationen ignoreras. Trots att korrelationen mellan x och y är nära noll, finns det ändå en tydlig kausalitet eftersom x och y faktiskt är relaterade till varandra via Lorenz ekvationer. Korrelationen träder fram först när man betraktar tidsserierna för x och y och upptäcka att x och y är omväxlande negativt eller positivt korrelerade med varandra.

Det finns mycket mera att säga om denna session men det kommer jag lämnar bara bilder på ett par punkter här.

20180218182920_3W3A0637

Och här kommer en påminelse om hur absurda kraven på absolut säkerhet vid stokastiska händelser kan bli.

20180218185154_3W3A0638

Klicka på kausalitet för en översikt av teman som behandlades i denna session.

 

 

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

AAAS 2018: Improbable research

Traditionsenligt, presenterade Marc Abrahams 2017:s upplaga av Improbable Research och Ig Nobel priser för ett fullsatt auditorium på AAAS 2018.

20180218035915_3W3A0563

20180218043436_3W3A0568

Detta är något som måste upplevas på plats. Som tur är, kommer Marc Abrahams till Stockholm under första vecka i april (vecka 14) och presenterar  Improbable Research och Ig Nobel priser.

Här är några bilder från kvällspasset här på AAAS 2018.

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

AAAS 2018: Posters, posters, posters…

Det har varit en lång och intensiv dag. Ganska splittrad, egentligen, mycket pga. premiären för årets innovation: “E-posters”. Idén är utmärkt. Istället för presentationer på papper, visades postrarna på mycket stora skärmar – ungefär lika stora som de utskrivna versionerna skulle ha varit. Det blir säkert en långsiktig miljövinst om dessa fem skärmar återanvänds tillräckligt mycket. Men det var det där med de fem stationerna som ställde till när c:a femtio postrar skulle presenteras i varje pass.

20180218175414_3W3A0626

På f.m. var det studenternas tur att presentera sina postrar för posterdomarna, vars uppgift var att rösta fram de två bästa studentpresentationer inom olika vetenskapliga områden. Båda studenterna får ett diplom och en kort presentation i tidskriften Science men den först rankade får även ett stipendium på 5000 USD. Varje student presenterar sin poster på 3 minuter och svarar sedan i 3 minuter på frågor från bedömningskommittén och 1 minuts övergång till nästa poster. Det var strikta tidsgränser och stressigt i början men allt gick smidigt tack vare de medverkandes imponerande disciplin.

20180218175603_3W3A0632

En grupp av domare lyssnar på en students posterpresentation.

På e.m. var det dags för E-postrar från forskare. Det rörde sig återigen om 3 minuters presentationer följda av 2 minuter för frågor och växling till nästa poster.

20180217230234_3w3a05481663876022.jpgDessa 5 minuters presentationer pågick i en timme men ytterligare 90 minuter var reserverade för mera specifika diskussioner efteråt. Man kunde ta fram E-postrar för vidare genomgång och diskussion med författarna.

20180218175351_3W3A0625

Alla E-postrar är dessutom tillgängliga dygnet runt och kan plockas fram för att visas i en storskärm som är strategiskt placerad vid salen för de orala sessionerna. På så sätt är det möjligt att fortsätta diskussionerna även utanför tiden för själva postersessionerna.

20180218180335_3W3A0635

E-posterpresentationerna är nog värt att behålla vid kommande konferenserna!

Posted in AAAS 2018 | Tagged , , , | Leave a comment

AAAS 2018: Music for Brain Health

Nina Kraus hade en mycket inspirerande föredrag om musik och dess påverkan på olika hjärnfunktioner.

Huvudbudskapet var att musicerande – att spela ett instrument, inklusive rösten som instrument – är en mycket stimulerande och bra aktivitet som håller hjärnan i trim. Det är dock inget som sker på korttid. Det krävs systematiskt, enträgen övning för att övervinna koordinationssvårigheterna som uppstår när man lär sig att spela ett instrument. Men belöningen är enorm. Hjärnan håller sig pigg och flexibel, vilket börjar märkas på en rad olika områden efter ett par års regelbunden träning och satsning på att behärska svåra musikaliska utmaningar – såväl tekniska som melodiska/harmoniska.

Nina Kraus höll i en timme en trollbunden publik som fick lyssna på hur det låter när man spelar upp de EEG-signalerna som olika ljud genererar.

Det hela avslutades med en melodi som spelades på ett ”hjärn-synt”. Nina Kraus hade spelat in EEG-signalerna som registrerades hos en försöksperson när hon lyssnade på en kromatiskskala och laddat upp hjärn-syntets tangenter med var sin EEG-tolkad halvton.

Det lätt förbluffande bra, men var framförallt otroligt spännande!
Ha en bra fortsättning på ert aktiva musicerande och håll era hjärnor i trim – och få även en minskad risk för degenerativa sjukdomar.

Det är inte så ofta något kan vara så kul och nyttigt!

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment