AAAS 2018: Music for Brain Health

Nina Kraus hade en mycket inspirerande föredrag om musik och dess påverkan på olika hjärnfunktioner.

Huvudbudskapet var att musicerande – att spela ett instrument, inklusive rösten som instrument – är en mycket stimulerande och bra aktivitet som håller hjärnan i trim. Det är dock inget som sker på korttid. Det krävs systematiskt, enträgen övning för att övervinna koordinationssvårigheterna som uppstår när man lär sig att spela ett instrument. Men belöningen är enorm. Hjärnan håller sig pigg och flexibel, vilket börjar märkas på en rad olika områden efter ett par års regelbunden träning och satsning på att behärska svåra musikaliska utmaningar – såväl tekniska som melodiska/harmoniska.

Nina Kraus höll i en timme en trollbunden publik som fick lyssna på hur det låter när man spelar upp de EEG-signalerna som olika ljud genererar.

Det hela avslutades med en melodi som spelades på ett ”hjärn-synt”. Nina Kraus hade spelat in EEG-signalerna som registrerades hos en försöksperson när hon lyssnade på en kromatiskskala och laddat upp hjärn-syntets tangenter med var sin EEG-tolkad halvton.

Det lätt förbluffande bra, men var framförallt otroligt spännande!
Ha en bra fortsättning på ert aktiva musicerande och håll era hjärnor i trim – och få även en minskad risk för degenerativa sjukdomar.

Det är inte så ofta något kan vara så kul och nyttigt!

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

AAAS 2018: Visual, Attentional, and Gestural Foundations of Signed Languages

Richard Meier (University of Texas at Austin) var värd för denna AAAS 2018 session om grundläggande aspekter av teckenspråksutveckling.

Kan ett dövt spädbarn identifiera lingvistiskt relevanta gester bland omgivningens enorma utbud av visuella stimuli?

Frågan är förstås den samma som ställs när det gäller tidigt språkutveckling hos typiska barn men för hörande spädbarnet är svaret klart. Nyfödda hörande spädbarn föredrar att lyssna på mammans röst och språkmelodi, eller liknande röster och språkmelodier, med ett intresse som avtar med ökande språkmelodiska avstånd mellan modersmålet och det främmande språket. En logisk förklaring för detta är att fostret har fått erfara den blivande mammas röst och prosodiska drag, eftersom fostrets hörselsystem är fulltutvecklat vid den 5:e graviditetsmånaden.

Men hur står det till när det gäller ett dövt spädbarn som födds i en teckenspråksmiljö? I detta fall finns ingen möjlighet till prenatal träning eftersom fostret inte har tillgång till visuella stimuli med relation till omgivningens teckenspråk.

Rain Bosworth presenterade ögonrörelsedata som tyder på att spädbarn kan mycket tidigt fokusera på lingvistiskt relevanta tecken. Hennes data visar att typiska (hörande) spädbarn i 6 månaders ålder kan urskilja teckenspråk från gester utan lingvistisk innebörd men att denna förmåga försvinner vid 12 månaders ålder. Att hörande spädbarn som inte utvecklas i en teckenspråksmiljö tappar förmågan till att särskilja teckenspråk från andra gester verkar stämma väl överens med motsvarande observationer av spädbarns diskrimination av språkljud.  Spädbarn som vid 6 månaders ålder kan diskriminera ”subtila” språkljudkontraster som förekommer i främmande språk, tappar vid c:a 12 månaders ålder denna diskriminationsförmåga – vilket kan tolkas som ett steg mot specialiseringen på kontrasterna som ingår i det egna modersmålet. På liknande sätt skulle de hörande 12 månaders gamla spädbarns oförmåga att diskriminera teckenspråksgester från icke lingvistiska gester kunna tolkas som att barnen i den åldern börjar bortse ifrån icke lingvistiskt relevanta signaler. Jag vet alldeles för lite om teckenspråk men misstänker att parallellen mellan ljud och tecken experimenten inte är helt korrekt. I experimenten med språkljud testas spädbarnen med ljudkontraster som faktiskt användas i ett främmande språk medan i experimentet med teckenspråksgester kontrasterar man lingvistiska och icke-lingvistiska tecken.

Matthew Dyes föredrag handlade om förändringar i visuell perception observerade hos teckenspråkstalare. Eftersom teckenspråk bygger på hand- och armrörelser som presenteras i ett visuellt område framför talaren i kombination med talarens ansiktsuttryck, måste lyssnaren fokusera på talarens ansikte samtidigt som handrörelserna iakttas. Detta leder till att teckenspråkstalare är generellt mera känsliga än icke-tecknare för förändringar i det perifera synfältet. Matt Dyes data bekräftar detta, med tillägget att teckenspråkstalarna tenderar att ha ökad känslighet för händelser i det nedre perifera synfältet, där teckenspråksgesterna typiskt hamnar. I sina studier använder han både ögonrörelsekameror och EEG för att kartlägga teckenspråkstalarnas beteende och dess fysiologiska implikationer och korrelat. I framtiden planerar Matt Dyes att använda fMRI i sina studier. Han har redan en etablerad kontakt med Teckenspråksforskning vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, och planerar att använda SUBIC i sina kommande studier.

Lynn Hou och Kate Mesh presenterade sitt arbete om kartläggningen av San Juan Quiahije Chatinos teckenspråk, i Mexiko. De intresserar sig särskilt för hur dessa teckenspråkstalare samspelar med de hörande talarna i området och hur teckenspråket utnyttjar gester som används bland de hörande.
Även denna forskning ligger nära pågående forskning vid Institutionen för lingvistik, där Josefina Safars arbetar med dokumentation och beskrivning av teckenspråkiga minoritetsspråk i små byar på Yucatánhalvön i Mexiko.

Posted in AAAS 2018 | 1 Comment

AAAS 2018: Öppning session

Årets upplaga av AAAS möte har just börjat. Utanför kongresshallen råder tropiskt värme.

Här inne finns en vibrerande värme och entusiasm bland deltagarna.

Alla är överens om att grundforskning är en fundamental drivkraft och Susan Hockfield, AAAS President, går igenom de senaste 150 års många fantastiska vetenskapliga upptäckten.

Nyfikenhet, gynnsamt intellektuellt klimat och envishet är nycklarna! Låt oss ta utmaningarna och förklara för samhället att investeringar i grundforskning är nödvändiga och att kunskap löner sig. Det framhävde hon i sitt tal “The Convergence of Biology with Engineering”.

Det finns hopp!

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

AAAS 2018: Science film showcase

Valentine’s day edition: Love, Passion, Science.

20180215043555_3w3a0418589063147-e1518665871886-2

Inspirerande filmer som sprider viktig kunskap om vetenskapliga upptäckt, om hjärnan och dess funktion, om diktaturernas, terroristernas och populisternas försök att tysta ner forskare samt om lovande insatser för att främja afrikanska kvinnornas deltagande i utbildning och forskningskarriärer.

Mycket glädjande är också att “My love affair with the brain”, som presenterar prof. Marian Diamonds forskning om hjärnans plasticitet och funktion, visas även i svensk tv, enligt filmmakarna Catherine Ryan och Gary Weimber (vänster och mitten i bilden här nedan).

20180215034715_3w3a04141224371054.jpg

Posted in AAAS 2018 | Leave a comment

InterSpeech 2017 picture album 2/2

Captured moments at InterSpeech 2017!

Here is a set of over 800 pictures from InterSpeech 2017. Many related and sequence pictures of which some have already been published during the conference. Enjoy, choose and pick, if you like!

Best regards!

Francisco

 

 

Posted in InterSpeech2017 | Leave a comment

InterSpeech 2017: Lost & Found

Have you forgotten some item at InterSpeech 2017?

Check the picture below and leave a message on this post to let us know how to return the item to you.

20170911_081735

 

Posted in InterSpeech2017 | Leave a comment

InterSpeech 2017 picture album 1/2

InterSpeech 2017 in pictures by Kjell Ellenius!

More to come!

 

Posted in InterSpeech2017 | Leave a comment