Från AAAS 2016, Washington DC


Scientists Engaging in Policy

Nu börjar årets AAAS på allvar.

NX7B2117.JPG

Foto: Francisco Lacerda

Det blev ett intressant seminarium i morse där man diskuterade strategier för att sprida kunskap om vad vetenskap är och hur man mera effektivt skall kunna nå universitetsstudenter och förstärka universitetsundervisningen om vetenskaplig metodik. Det blev egentligen inga revolutionerande slutsatser men kanske en liten tröst att få veta att problemen med att kommunicera vetenskapliga frågeställningar och metoder är ungefär de samma i Sverige som i USA.

 

NX7B2119

Foto: Francisco Lacerda

 

Jim Gates, professor i fysik vid University of Maryland, uppmanade universitetslärare att utmana studenterna med realistiska laborationer redan på grundnivån, i stället för ”färdiga” laborationer där man följer en ”kokbok” och resultaten är välkända. Låter intressant och ganska så självklart men det kräver en del kreativa lösningar för att få det att fungera. Jim Gates var inne på användningen av icke-konventionella pedagogiska metoder som innebär att läraren skall försöka möta studenterna på de sociala media som de ändå använder.

NX7B2120

Foto: Francisco Lacerda

 

Ja, även det är lätt att inse, och när det blir problem med studenternas genomströmning ligger det nära till hands att försöka införa andra lösningar – gräset är alltid grönare… Men jag tycker att Jim Gates har en poäng och det är värt att prova. Han insisterade på att som forskare skall man kunna förmedla sina kunskaper på ett enkelt och tilltalande sätt till den som visar intresse. Att kunna förklara komplexa fenomen på ett allmänt begripligt sätt är en styrka som kräver reflektion och stor kunskap om fenomenen för att kunna härleda avgörande komponenter och principer. Det är en mycket lärorik process för den som ger sig på att försöka bena ut problem inom sitt vetenskapliga område så att de går att förstå av intresserade studenter och allmänheten. Vetenskaplig forskning skall vara en tjänst som forskaren gör för mänskligheten och kunskapsökning, inte för att i första hand framhäva sig själv. Jag håller med!

NX7B2122

Det pratades också om universitetsundervisningen i förhållande till forskningen. Slutsatsen var ju att forskarna bör vara måna i att satsa på mycket högklassig undervisning. Att få undervisa utifrån sin forskning och vetenskapliga ståndpunkter skall vara en av de viktigaste höjdpunkter i forskarnas vardag!

NX7B2121

Foto: Francisco Lacerda

 

Det mesta är, som sagt, välkänt, men det är värt att upprepas och framförallt att sättas i verk! Så nu är det dags för mig att ge mig på förberedelsen av några problem för mina studenter så att jag kan leva upp till mina egna förväntningar – och förhoppningsvis även inspirera studenterna som jag snart skall träffa!

About Francisco de Lacerda

Professor Member of The Royal Swedish Academy of Sciences
This entry was posted in Phonetics laboratory, SUBIC: Stockholm University Brain Imaging Centre, Teaching and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s